wake up...

Tüketim Matrixi Kitabı

Yeni Dünya Düzeninde Tüketim ve Teknolojinin Etkileşimini

Göstergebilimsel Bulgularıyla Keşfedin!

Akademik bir tez çalışması olarak başlayan ve tez görevini yerine getirdikten sonra gerçekliğin sorgusundan beslenerek kurulan bir bilimsel teori; Tüketim Matrixi.

Gerçekliğimizin teknolojinin inşasına paralel olarak tüketimle kurduğu iş birliği ile görünmez bir hapishane yaratmış olabilme olasılığı üzerine yoğunlaşıyor. Üstelik bu hapishanenin rızaya dayalı görünmez bir simülasyon yapısı almasının kapitalizm ile kurulan ilişkisi ise onu bir matrix olarak tanımlamayı mümkün kılıyor. Teknolojinin tarihini tüketimin tarihi ile eşleştiren bu teori yılları aşan bir çaba neticesinde köklü bir yayınevinin de benimsemesi ile birkaç gün önce kitap halini almıştır.

Kitap Özeti

Dünya, teknoloji desteğinde her alanda gerçekleşen gelişmelerle çok hızlı bir değişim yaşamaktadır. Bu değişim, bireyden topluma her anlamda kendini hissettirmekte ve yarının dünyasını şekillendirmektedir. Tüketim, teknolojiyle şekillenirken daha teknoloji merkezli bir yapıya da evrilmiştir. Tüketimin özü ve biçimsel gerçekliğinin yeniden tanımlandığı günümüzde yeni bir kavramsallaştırmayla konunun yapısının daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Bugün oluşmakta olan ve içerisinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde teknoloji ve tüketim gündelik hayatı doğrudan etkisi altında tutan temel olgulardır. Yeni dünya düzeninde etkisi mutlak olan teknoloji ve tüketim olgularının anlaşılması ve bu olguların yarattığı geleceğin dünyasında bilinçli bir konuma sahip olmanızda bu eserin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kitap kapsamında Teknoloji; endüstri devrimleri, big data, dijitalleşen ekonomi ve pazarlama 4.0 gibi öne çıkan gelişmeler nezdinde gündelik hayata etkisi bağlamında ele alınmıştır. Tüketim ise; tüketim kültürü, tüketim toplumu, kapitalizm, kültür endüstrisi, küreselleşme, demir kafes ve panoptikon kavramlarının sunduğu ortak perspektifte değerlendirilmiştir. Matrix kavramı, gerçekliğe yeni bir bakış sunması amacıyla şüphecilik, mağara alegorisi, kötü cin benzetmesi ve simülasyon teorisi kapsamında yeniden kavramsallaştırılmıştır. Gündelik hayat çerçevesinde yeniden tanımlanan matrix, tüketimin teknolojiyle aldığı biçimi ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hem tüketim matrixinin daha görünür bir hal alması hem de olası gelecek perspektiflerinin birer sunumu olarak; The Matrix, The Animatrix, Assassin’s Creed, Mortal Engines ve Black Mirror isimli yapıtlar göstergebilimsel olarak incelenmiştir.

Tüketim Matrixi 2024 yılı itibariyle köklü yayınevi Scala ile yeni bir baskıya girmiştir.
Temin etmek için;


Scala Yayıncılık Sipariş Oluştur!

Kitap İçeriği

Facebook


Instagram


Youtube